Péče o děti 2-10 let

Aktuálně

Od pondělí 12. 4. 2021 končí péče o děti IZS v tomto režimu. Rodiče dětí, kteří pracují ve vybraných profesích mohou umístit své dítě ve škole (základní i mateřské), ve které se normálně vzdělávají. V týdny, kdy nebudou mít prezenční výuku (rotace), budou ve školní družině nebo klubu. V případě mateřské školy je postup obdobný. MŠ zajišťuje jak vzdělávání pro děti v posledním ročníku MŠ, tak péči o děti rodičů zaměstnaných v IZS.

Informace MŠMT

Úvod

Péče v současném režimu probíhá jen do 9. dubna 2021. Od 12. dubna platí pravidla uvedná v příloze výše.

Péče o děti určena pro rodiče, kteří nemají jinou možnost péči o děti zajistit. Rádi se postaráme o každého, ale pokud máte partnera na RD s mladším sourozencem, zvažte potřebnost péče. Naše kapacity jsou blízko naplnění a chceme mít možnost nabídnout péči všem, kteří to potřebují. Děkujeme za pochopení a vstřícný přístup.

Na základě nařízení vlády a hejtmana JMK poskytujeme péči o děti ve věku 2-10 let jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 • zaměstnanci obecní policie,

 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,

 • příslušníky ozbrojených sil,

 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,

 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 • zaměstnanci zařízení školního stravování,

 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

 • soudci a zaměstnanci soudů.

Nabízíme dětem zázemí a zajímavý program, který je bohatý především na hry, tvoření a rozvoj kreativity. Školnímu učení a vzdělávání poskytneme prostor, ale je nutné vědět, že tato péče není standardním vzděláváním, ani jej nenahrazuje. Zajisté zvládneme s dětmi nějaké pracovní listy a umožníme jim (s jejich vlastním technickým vybavením) připojení na online hodinu. Nabízíme tedy pomoc se zvládáním školy, ale ne plnohodnotnou přípravu a ani výuku.


Základní podmínky péče

Místo péče Brno, Lidická 50 (Střed)

 • od 14.10.2020 od 8:00 do 17:00

 • na základě domluvy předem - Kateřina Děkaníková, 602 883 121, katka@luzanky.cz


Místo péče Brno, Žerotínovo náměstí (MŠ Lentilka, Střed)

 • od 1.3.2021 od 6:30 do 17:00

 • přednostně předškoláci, případně sourozenci v první třídě

 • na základě domluvy předem - Petra Kušlová, 734 756 075, kuslova@luzanky.cz


Místo péče Brno, Plovdivská 8 (pracoviště Lata, Žabovřesky)

AKTUÁLNĚ OBSAZENO

 • od 2.3.2021 od 8:00 do 17:00

 • na základě domluvy předem - Štěpánka Kerdová, 774 142 206, kerdova@luzanky.cz


Místo péče Brno, Lány 3 (pracoviště Lány, Bohunice)

AKTUÁLNĚ OBSAZENO

 • od 1.3.2021 od 8:00 do 17:00

 • na základě domluvy předem - Lucie Stará, 607 247 750, luciestara@luzanky.cz


Místo péče Brno, Bzencká 23 (pracoviště Louka, Vinohrady)


Místo péče Brno, Milénova 13 (pracoviště Lesná)

 • od 3.3.2021 od 8:00 do 17:00

 • na základě domluvy předem - Kateřina Děkaníková, 602 883 121, katka@luzanky.cz


Společné podmínky

 • do kolektivu smí jen zdravé dítě,

 • vše probíhá za stanovených hygienických podmínek

 • první den bez stravy (nebo podle domluvy), další dny včetně oběda, svačiny a pitného režimu (ty máte pro své dítě zdarma)

 • ostatní podmínky lze individuálně dohodnout


V případě zájmu rovnou kontaktujte příslušné odpovědné osoby, podle vybraného místa péče a vyplňte formulář pro zájemce.